Schroniska

Schroniska

1. May 2011
Zaruskiego 5
Zakopane
6. May 2011
Krzeptówki 2
Zakopane
skr. poczt. 11
Zakopane
skr. poczt. 201
Zakopane
Marusarzówny 15
Zakopane
skr. poczt. 195
Zakopane

Pogoda na dziś:

Pogoda Zakopane z serwisu

Mapa 3D